PHP Video Search - Rechercher, Visionner, TéléchargerHet Wijkteam, een sterk team in de wijk!

CJG Rijnmond en JSO laten in deze animatie zien hoe de professionals in de wijkteams vanaf 2015 aan de slag gaan in de wijk. Met een kleine knipoog naar ...

Onwijze Moeders -JSO

In het kader van het project 'Jeugdoverlast ANDERS aangepakt'zijn er vier video's gemaakt waaronder deze over Onwijze Moeders. Marco is bevlogen ...

Jongeren in de Lift - JSO

http://jso.nl In het kader van het project 'Jeugdoverlast ANDERS aangepakt' zijn er vier video's gemaakt waaronder deze over Jongeren in de lift.. Jongeren met ...

JSO

Op weg naar een nieuw sociaal domein

Participatie en de lokale ondernemer

Dossier Hendrik-Ido-Ambacht In Hendrik-Ido-Ambacht kijken we dat door de ogen van de ondernemer. Ondernemers zitten niet stil! Ze wachten niet op de ...

Bewonersbedrijf Crabbehoeve in 3 minuten

Bewonersbedrijf Crabbehoeve in de wijk Crabbehof in Dordrecht is een droom die in vervulling gaat. Het gaat alleen niet vanzelf. Dankzij de tomeloze inzet van ...

De toekomst van de ouderenzorg

Dossier Hendrik-Ido-Ambacht Een verzorgingshuis in Hendrik-Ido-Ambacht laat zien, hoe je oude en jonge mensen met zorgvragen zó aan elkaar kunt ...

JSO Reportage Ahmad Joudeh

Ruimte en perspectief creëren voor iedereen in de samenleving, daar staat JSO voor. We verbinden mensen en organisaties door kennis en ervaring in te ...

Jeugdzorg 2015: Ambulante hulp

Dossier Zuid-Holland Zuid De ambulante hulp wordt bekeken vanuit het perspectief van de professional en de instellingen. We zien hoe professionals veel ...

Sleutelen met jongeren

Ruimte en perspectief creëren voor iedereen in de samenleving, daar staat JSO voor. We verbinden mensen en organisaties door kennis en ervaring in te ...

Jeugdzorg 2015: Jeugd-/ Wijkteams

Dossier Zuid-Holland Zuid De nieuwe Jeugd- / Wijkteams zorgen ervoor dat de professionals dichter bij de burger werken en dat ze elkaar weten te vinden.

Nieuwe vormen van beleid maken

Hoe maak je als gemeente beleid mét inwoners en maatschappelijke organisaties? Het programma Kwaliteit van de Samenleving van JSO is een platform waar ...

Samenwerking in de wijk

Sociale wijkteams werken aan verbinding in de wijk. Werken in een sociaal wijkteam vraagt om een nieuwe manier van samenwerken. Binnen het wijkteam en ...

Inspiratietour Goeree-Overflakkee

Inspirerende ontmoetingen, delen van kennis en nieuwe inzichten op Wmo-gebied. JSO organiseerde dit voorjaar een inspiratietour voor beleidsmakers en ...

Transformatie van de jeugdhulp in Haaglanden

Je bent een overheids- of zorgprofessional en je wil samenwerken met ouders en jongeren in de jeugdhulp. Hoe doe je dat? Impressie van de Werkwinkel in ...

Gouden regels voor cliëntenparticipatie

Waarom is cliëntenparticipatie belangrijk? Waar moet u rekening mee houden om cliëntenparticipatie succesvol te laten verlopen? Bekijk deze video met ...

Integrale aanpak voor mensen in een kwetsbare positie

Voor mensen met een beperking of sociale en financiële problemen kan het lastig zijn om mee te doen in de samenleving. Het is essentieel dat er ...

BUUV, de buurtmarktplaats voor en door bewoners

Buren met een (hulp-) vraag en buren die kunnen helpen vinden elkaar via BUUV. JSO heeft meegewerkt aan de opbouw van het netwerk in Leiden. Hoe gaat ...

Project Buurttalent Dossier Leiden

In Leiden gaat het project Buurttalent uit van de talenten van vrijwilligers. Betrokkenheid en inzet op basis van wat mensen kunnen en willen bijdragen aan de ...

Jeugdzorg 2015: De nieuwe zorg

Dossier Zuid-Holland Zuid De ouders van Keyano besloten hun zoon ondanks een indicatie voor een medisch kinderdagverblijf toch naar regulier ...

Placemaking in Palenstein

Participatiesucces in Palenstein. In het kader van het innovatieproject 'Waardecreatie door burgerparticipatie in de openbare ruimte' maakten de adviseurs van ...

JSO Live: Ontsnappen aan armoede en schulden

Ruimte en perspectief creëren voor iedereen in de samenleving, daar staat JSO voor. We verbinden mensen en organisaties door kennis en ervaring in te ...

Wat is het Programma Kwaliteit van de Samenleving?

Het programma Kwaliteit van de Samenleving van JSO biedt een platform voor innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Deze animatie ...

KID ondersteunt leerkrachten in omgang met ‘moeilijke' kleuters

Hoe voorkom je dat kinderen buiten de boot vallen in het passend onderwijs? KID in de Rotterdamse wijk Delfshaven wil leerkrachten extra ondersteunen of ...

JSO ExpEx

ExpEx (Experienced Experts) zijn getrainde jongeren die zelf ervaring hebben in de jeugdhulp. Om hun ervaringsdeskundigheid in te zetten werkt JSO samen ...

Vlogs uit de Samenleving door Nita van Veluw

Ruimte en perspectief creëren voor iedereen in de samenleving, daar staat JSO voor. We verbinden mensen en organisaties door kennis en ervaring in te ...

Festival Kwaliteit van de Samenleving 25 januari 2017

Op 25 januari 2017 was het eerste festival Kwaliteit van de Samenleving in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam. Ruim 150 bezoekers gingen in gesprek over ...

Lifespots - JSO

In het kader van het projectJeugdoverlast ANDERS aangepakt'' zijn er 4 video's gemaakt. Waaronder een over Lifespots. Lifespots is in 2011 opgezet om ...

Goed thuis wonen

We zien in Nederland een trend; mensen wonen steeds langer thuis. Wat hebben inwoners nodig om dat, in welke omstandigheid dan ook , voor elkaar te ...

JSO_Festival Kwaliteit van de Samenleving

Ruimte en perspectief creëren voor iedereen in de samenleving, daar staat JSO voor. We verbinden mensen en organisaties door kennis en ervaring in te ...

Uitnodiging Festival Kwaliteit van de Samenleving 29 juni 2017

Ben jij klaar voor een parade van stevige debatten, presentaties, workshops, inspirerende ontmoetingen en onverwacht vermaak? De afgelopen anderhalf jaar ...

De burger laten meepraten

Dossier Hendrik-Ido-Ambacht In deze video zien we hoe inwoners van Hendrik Ido Ambacht aankijken tegen de decentralisaties van (jeugd)zorg en welzijn per ...

Wijkonderneming De Uitdaging in 3 minuten

De Uitdaging is een inspirerende wijkonderneming in ontwikkeling. Diverse partijen zijn betrokken bij de realisatie van een paviljoen in park De Tuin van Noord ...

Transformeren in 3D!

Inspiratievideo voor JSO congres Transformeren in 3D! 9 oktober 2014 Lijm & Cultuur, Delft Drie voorbeelden van slim transformeren: Saskia Keereweer, ...

De nieuwe jeugdzorg in Rijswijk

Bij het organiseren van de nieuwe jeugdzorg werkt de gemeente Rijswijk samen met alle betrokkenen. De gemeente stelt kaders, maar de invulling van het ...

JSO_ExpEx

Ruimte en perspectief creëren voor iedereen in de samenleving, daar staat JSO voor. We verbinden mensen en organisaties door kennis en ervaring in te ...

De impact-ontwikkelaar

JSO en Lysias hebben gezamenlijk een aanpak ontwikkeld waarbij het ontplooien en versterken van het netwerk rond een initiatief voorop staat en waarbij de ...

JSO Live compilatie

Ruimte en perspectief creëren voor iedereen in de samenleving, daar staat JSO voor. We verbinden mensen en organisaties door kennis en ervaring in te ...

Aan de Inclusieve Tafel komen oplossingen van de inwoners zelf

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen in de samenleving? Met deze vraag ging de gemeente Krimpen aan den IJssel aan de slag. Aan de ...

JSO Ouderavond

Video JSO Ouderavond, behorend bij het project 'Vraag het ze zelf!'

- JSO ExpEx

ExpEx zijn getrainde ervaringsdeskundige jongeren die ervaring hebben in de jeugdhulp.

Cliënten worden deelnemers

Cliënten kunnen méér zijn dan mensen met een zorgvraag. In Leiden kijken ze met een open blik naar de krachten van mensen. Cliënten worden deelnemers ...

JSO - Kwaliteit van de Samenleving

JSO - Kwaliteit van de Samenleving.

Bewonersbedrijf De Nieuwe Banier in 3 minuten

In de Agniesebuurt in Rotterdam heeft bewonersbedrijf De Nieuwe Banier een centrale plek gekregen. Het is een ontmoetingscentrum voor de wijk, een locatie ...

- JSO ExpEx

ExpEx zijn getrainde ervaringsdeskundige jongeren die ervaring hebben in de jeugdhulp.