PHP Video Search - Rechercher, Visionner, TéléchargerDiễn tiến tại Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam | © Official RFA Video

© OFFICIAL RFA VIETNAMESE VIDEO – Kênh thông tin chính thức của đài Á CHÂU TỰ DO Hôm 24 tháng 5, BBC trích nguồn từ ngành dầu khí Việt Nam cho biết Hà Nội đã cho n...

Voir les videos de RFA Tiếng Việt
Oups! Impossible de télécharger cette vidéo .
On dirait que ce lien et protégée. Désolé !