PHP Video Search - Rechercher, Visionner, TéléchargerBãi Tư Chính: Căng thẳng VN - TQ trên Biển Đông vẫn tiếp tục - BBC News Tiếng Việt

Đã nhiều tuần qua nhưng căng thẳng ở lô 06-1 gần Bãi Tư Chính có vẻ vẫn không thuyên giảm khi Trung Quốc vừa điều động hai tá phi cơ chiến đấu đến căn c...

Voir les videos de BBC News Tiếng Việt
Oups! Impossible de télécharger cette vidéo .
On dirait que ce lien et protégée. Désolé !